een goede
workflow
is mensenwerk

Grip begint
bij begrijpen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die WAY2CONNECT sluit met haar klanten en zijn gebaseerd op de Nederland ICT Voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de KVK onder nummer 30174840.

Download hier de volledige Algemene Voorwaarden.

Serviceovereenkomst

In de serviceovereenkomst zijn de te leveren diensten en afspraken tussen WAY2CONNECT en de opdrachtgever vastgelegd. Afspraken ten aanzien van de services en het niveau daarvan worden in deze overeenkomst vastgelegd. Download hier de volledige Serviceovereenkomst.

Verwerkersovereenkomst

WAY2CONNECT verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant omdat de klant een software-gebruikersovereenkomst heeft. Daarom zijn beide partijen verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een verwerkersovereenkomst te sluiten. Download hier de volledige Verwerkersovereenkomst.